CPI Property Group úspěšně vydala dluhopisy v hodnotě přes 26 miliard korun

CPIPG Média a PR CPI Property Group úspěšně vydala dluhopisy v hodnotě přes 26 miliard korun
Business zprávy Lucembursko
CPI Property Group úspěšně vydala dluhopisy v hodnotě přes 26 miliard korun

Praha, 28. ledna 2021 – Skupina CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně, Varšavě a regionu střední a východní Evropy, oznamuje úspěšnou emisi desetiletých seniorních nezajištěných dluhopisů a hybridních dluhopisů v celkové hodnotě 1 mld. EUR.

Dne 27. ledna 2021 vydala CPIPG nové seniorní nezajištěné dluhopisy v hodnotě 600 mil. EUR se splatností deset let a kuponem ve výši 1,5 % a nové nedatované podřízené (hybridní) dluhopisy
v hodnotě 400 mil. EUR s kuponem ve výši 3,75 %. Nedatované podřízené (hybridní) dluhopisy, klasifikované pro účetní účely jako vlastní kapitál, může CPI Property Group splatit v roce 2028. Celková poptávka investorů po nových dluhopisech dosáhla výše téměř 3 mld. EUR.

„Získání jedné miliardy eur v jedné dluhopisové transakci je pro CPIPG novým milníkem. Investorům jsme za jejich soustavnou podporu opravdu velmi vděční,“ uvedl finanční ředitel skupiny David Greenbaum.

Výnosy z dluhopisů budou využity k pokrytí obecných potřeb skupiny a ke splacení dříve vydaných seniorních nezajištěných a hybridních dluhopisů v celkové výši přesahující
750 mil. EUR.  CPIPG je náležitě hrdá na svou opakovaně prokazovanou schopnost předčasně splácet své závazky a hodlá i do budoucna zachovat proaktivní přístup k řízení profilu splatnosti svých závazků.

Kombinace nabídky nových a odkupu dříve vydaných dluhopisů má pozitivní dopad na úvěrové ukazatele skupiny a poskytuje jí pružnost potřebnou pro další růst v době, kdy se svět postupně vymaňuje z pandemie onemocnění covid-19.  Výsledkem poslední transakce je, že pouze zhruba15 % z celkového financování skupiny je splatných v nejbližších třech letech a jen 40 % v nadcházejících pěti letech.

Kontakt pro média

Jakub Velen

j.velen@cpipg.com

+420 770 171 224