CPI Property Group vydala zelené bondy za téměř 20 miliard korun

CPIPG Média a PR CPI Property Group vydala zelené bondy za téměř 20 miliard korun
Business zprávy Lucembursko
CPI Property Group vydala zelené bondy za téměř 20 miliard korun

29. října 2019 - CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, oznamuje přelomovou emisi seniorních nezajištěných zelených dluhopisů v objemu 750 mil. EUR
Dluhopisy s kuponem ve výši 1,625 % jsou splatné 23. dubna 2027.

„Jsme patřičně hrdí na to, že jsme se stali první firmou z našeho regionu, která vydala takhle rozsáhlou emisi zelených dluhopisů,“ řekl generální ředitel skupiny CPI Property Group Martin Němeček a dodal: „Silná poptávka a atraktivní finanční parametry dluhopisů jsou důkazem pokračující důvěry investorů ve strategii a management společnosti CPI Property Group.“

V návaznosti na úspěšnou dvoudenní prezentaci v Londýně a Paříži se poptávka mezi investory vyšplhala na více než 2 mld. EUR. Investoři z Velké Británie upsali 38 % emise a silný zájem přišel i z Německa, Rakouska (18 %) a Francie (17 %). Do úpisu se zapojili i investoři z dalších evropských zemí a z Asie. 77 % poptávky připadlo na investiční fondy následované pojišťovnami, penzijními fondy a bankami. Celková likvidita skupiny CPI Property Group v podobě hotovosti a revolvingových úvěrů tak nyní, po vydání zelených dluhopisů, přesahuje 2 mld. EUR. Skupina hodlá použít významný podíl dostupné hotovosti v průběhu posledního čtvrtletí roku 2019 a v roce 2020 k nákupu vysoce kvalitních kancelářských nemovitostí ve Varšavě.

Na této jedinečné emisi dluhopisů se významně podílela i Komerční banka a HSBC. „Naše dlouhodobá a úspěšná spolupráce s CPI Property Group umožnila dokončit unikátní emisi tzv. zelených dluhopisů. Mandátem transakce byla pověřena naše mateřská společnost Société Générale a znovu se tak ukazuje, že spojení lokálního důvěrného vztahu a know-how s mezinárodní zkušeností přináší našim klientům zajímavé a inovativní možnosti financování. Tato transakce zároveň plně zapadá do společenského závazku Komerční banky i Société Générale podporovat trvale udržitelný rozvoj,“ uvedl Radek Trachta, výkonný ředitel pro korporátní bankovnictví KB.

Zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy slouží k financování projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí, přičemž poptávka investorů po takových dluhopisech v současné době překonává veškeré rekordy. Jen v roce 2019 emitenti umístili zelené dluhopisy v celkové hodnotě přesahující 200 mld. USD. Skupina CPI Property Group hodlá takto získanými zdroji financovat či refinancovat stávající a budoucí projekty zaměřené na zlepšování ekologických parametrů svého nemovitostního portfolia a na omezování dopadů činností společnosti na životní prostředí a klima. V tomto smyslu skupina připravila zelený rámec, který stanovuje kritéria financování ve čtyřech ekologicky zaměřených oblastech: budovy s ekologickou certifikací, projekty úspory energií, obnovitelné zdroje energie a podpora udržitelného zemědělství. Pro svůj zelený rámec získala CPI Property Group externí posudek (Second Party Opinion) od nezávislé agentury Sustainalytics.

„Investoři věnují otázkám ekologicky a společensky zodpovědného řízení (ESG) velkou pozornost. Pro CPI Property Group představují zelené dluhopisy velice dobrou možnost, jak zdůraznit své směřování v oblasti ekologicky a společensky zodpovědného řízení a své plány do budoucna,“ uvedl finanční ředitel skupiny CPI Property Group David Greenbaum a dodal: „Mezi základní kameny dlouhodobé investiční strategie CPI Property Group patří jak udržitelnost našich činností, tak spolehlivá kapitálová struktura.“

>Zelené dluhopisy jsou kótovány na hlavním trhu Irské burzy cenných papírů (Euronext Dublin). Zelené dluhopisy, vydané v rámci EMTN programu CPI Property Group, obdržely rating Baa2 (stabilní) od agentury Moody’s a BBB (stabilní) od Standard & Poor’s.

Kontakt pro média

Jakub Velen

j.velen@cpipg.com

+420 770 171 224