Skupina CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2019

CPIPG Média a PR Skupina CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2019
Business zprávy Lucembursko
Skupina CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2019

Lucembursko, 3. září 2019Skupina CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, zveřejnila své neauditované hospodářské výsledky za první pololetí roku 2019.

„V první polovině roku 2019 jsme dosáhli skvělých provozních i finančních výsledků. Je to díky výborné práci našich týmů, stále skvělé kondici trhů, kde působíme, a v neposlední řádě i kvalitě nemovitostí, do kterých jsme investovali. Pokračujeme v realizaci investičních a finančních cílů, dokázali jsme zlepšit kapitálovou strukturu a posílit řízení firmy,“ uvádí generální ředitel společnosti Martin Němeček.

Mezi hlavní údaje o hospodaření a významné události za první pololetí roku 2019 patří:

 • Hodnota nemovitostního portfolia se zvýšila na 7,9 mld. EUR (nárůst o 300 mil. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018) díky kombinaci investičních výdajů, akvizic a pozitivního dopadu přecenění.
 • Celková hodnota aktiv vzrostla na 9,5 mld. EUR (nárůst o 1,2 mld. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018) díky zhodnocení nemovitostního portfolia a navýšení stavu hotovosti a peněžních ekvivalentů o 0,9 mld. EUR v důsledku výrazné aktivity skupiny na kapitálových trzích v prvním pololetí roku.
 • Čistý příjem z nájemného dosáhl výše 145 mil. EUR (nárůst o 7,7 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018) v důsledku nárůstu výnosů z nájemného (like-for-like) o 3,9 %, zvýšení obsazenosti na 94,6 % a akvizic uskutečněných od konce předchozího období.
 • Celkové příjmy dosáhly hodnoty 322 mil. EUR (nárůst o 13 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018).
 • Čistý zisk z obchodních činností dosáhl výše 168 mil. EUR a konsolidovaná hodnota ukazatele EBITDA dosáhla výše 143 mil. EUR (nárůst o 8 %, resp. 9 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018).
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO I) dosáhly výše 103 mil. EUR (nárůst o 18 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018).
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA se od konce roku 2018 zvýšila o 4 % na hodnotu 4,7 mld. EUR.
 • Čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (LTV) dosáhla rekordně nízké hodnoty 30,4 %.
 • Podíl nezatížených aktiv vzrostl na rekordních 69 %, oproti podílu ve výši 65 % na konci roku 2018.
 • V první polovině roku 2019 dosáhla skupina výrazného zlepšení ukazatele úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) na 7,2× ve srovnání s hodnotou 4,2× za rok 2018. Tento výsledek je odrazem vyšší dosažené hodnoty ukazatele EBITDA v kombinaci s poklesem úrokových nákladů v důsledku rozsáhlého refinancování v roce 2018.
 • V březnu 2019 získala společnost CPIPG nový tříletý revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR a významně tak posílila svou likviditu a finanční flexibilitu.
 • Skupina dále posílila svou přítomnost na mezinárodních kapitálových trzích, když vydáním několika dluhových nástrojů v celkové hodnotě přes 900 mil. EUR denominovaných v různých měnách diverzifikovala své zdroje financování. Mezi tyto nástroje patří první emise nezajištěných dluhopisů denominovaných v amerických dolarech v hodnotě 350 mil. USD (následně v červenci navýšená o dalších 100 mil. USD), emise hybridních dluhopisů v hodnotě 550 mil. EUR denominovaných v eurech, emise nezajištěných dluhopisů v hodnotě 82 mil. EUR denominovaných v hongkongských dolarech, či úpis dluhových nástrojů Schuldschein v hodnotě 170 mil. EUR. Veškeré výnosy z úpisů dluhových nástrojů v jiných měnách než eurech byly na eura převedeny měnovým swapem.
 • V kombinaci s nově získaným revolvingovým úvěrem disponovala CPIPG ke konci července 2019 celkovou dostupnou likviditou ve výši 1,5 mld. EUR.
 • V dubnu navýšila skupina kapacitu svého dluhopisového programu EMTN na 5 mld. EUR.
 • CPIPG se rozhodla zpřísnit svou finanční politiku v souladu se záměrem dosáhnout do budoucna vyšších stupňů ratingu „BBB“. Cílem CPIPG je nyní držet čistý poměr LTV pod 40 % a ukazatel úrokového krytí Net ICR na úrovni 4× nebo lepší. Skupina rovněž upřesnila svou budoucí strategii rozdělování zisku: nebude vyplácena dividenda s cílem opětovně investovat mezi 50 % a 100 % celoroční výše zdrojů z provozních činností (FFO).

„CPIPG vidí zbývající část roku 2019 jednoznačně pozitivně. Budeme nadále pokračovat jak v investicích do našeho portfolia, tak také v akvizicích,“ uvádí finanční ředitel CPIPG David Greenbaum. „Naše výborné finanční výsledky, konzervativní finanční politika a vysoká úroveň likvidity nám zajišťují flexibilitu nezbytnou k tomu, abychom mohli těžit z každé dobré příležitosti, jež se nám naskytne.“

Kontakt pro média

Jakub Velen

j.velen@cpipg.com

+420 770 171 224