Praga, Praha 10 - Hostivař


V přípravě

Řízený projekt CPI

Základní informace

Připravovaný bytový areál nedaleko vodní nádrže Hostivař a také úspěšného projektu Slunečný vršek. Území bývalého areálu Praga je místem na rozhraní městských částí Prahy 10 a 15 s mimořádným potenciálem pro přeměnu na plnohodnotnou městskou čtvrť. Postupně zde v několika realizačních etapách vyroste nová obytná čtvrť s cca 1000 nových kvalitních bytů od malých 1+kk až po velké byty 4+kk. Podstatou městského urbanismu tohoto projektu bude kultivovaný veřejný prostor, který považujeme za nedílnou součást kvalitního bydlení. Jde zejména o uliční prostor se stromy, s navazujícími veřejnými i polosoukromými prostory zeleně, které přechází v zeleň náležící k jednotlivým obytným domům. Vhodné místní podmínky umožňují využití území s minimální dopravní vnitřní zátěží. Nová obytná čtvrť bude vybudována tak, aby poskytovala maximální všestranný komfort a variabilitu z hlediska pohybu a prostupnosti pro pěší a bude navržena pro bydlení nejširšího věkového i sociálního spektra. Pro jednotlivce a bezdětné dvojice všech věkových kategorií i pro potřeby plnohodnotného rodinného bydlení, včetně nadstandardních bytů v blízkosti parku v jihovýchodní části území. V rámci území bude také situováno několik dětských hřišť a víceúčelová sportovní plocha.Kontakt na zástupce

Prodejní oddělení

Budova Quadrio 

Purkyňova 2121/3 

110 00 Praha 1 

Tel: +420 602 226 156 

E-mail: prodej@cpipg.com
Lokalita

Další projekty